00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ประกวดเรียงความในหัวข้อ “พลังงานไทย เพื่อใคร”

สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
วัน : 31 มกราคม 2562

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงรมิดา ลายสนิทเสรีกุล
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวอธิติยา ตันไพศาลเจริญ
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูชุติมา ฮิมวาส

01 02 2562 01

01 02 2562 02

01 02 2562 03
01 02 2562 04

01 02 2562 05

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773