00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับ  ทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จากการเข้าร่วมแข่งขัน #โครงการสืบสานการสวดทำนองหลวงจากบทในหนังสือจินดามณี

จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

12

13

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773