foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ด.ญ. รัฐนันท์ สินสมบูรณ์ทอง ชั้น ม.2/6
2.ด.ญ. บุณยานุช วงษ์ถาวร ชั้น ม.2/7
3.ด.ญ. ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
4.ด.ญ. อรณิชา เต็มสุขสันต์ ชั้น ม.3/7
5.น.ส. ศิริบุษ ตั้งกลชาญ ชั้น ม.3/7
6.น.ส. ชญาภัส รอดเชื้อ ชั้น ม.3/7
โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ได้แก่
1.ด.ญ. ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
2.ด.ญ. อรณิชา เต็มสุขสันต์ ชั้น ม.3/7
ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียน
นายพิชชากร สิงหนิยม

14 01 2562 01

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773