00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ได้รับรางวัลชมเชย
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ด.ญ.รัฐนันท์ สินสมบูรณ์ทอง ชั้น ม.2/6
2.ด.ญ.มุกมณี อริยนพรัตน์ ชั้น ม.2/1
3.ด.ญ.ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักเรียน
นายพิชชากร สิงหนิยม

21 11 2561 01

21 11 2561 02

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773