00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ศาลแพ่งธนบุรี ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561


รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
๑. นางสาวฐิติกานต์ โกมลฐิตินันท์ ชั้น ม.6/8
๒. นางสาวธันยรัตน์ คำหอมกุล ชั้น ม.6/8
๓. นางสาวเบญจรัตน์ บุญหว่าง ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)
๔. นางสาวปริม ชัยอาญา ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)
๕. นางสาวณัฐฉัตร วงค์วันดี ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)

23 08 2561 01

23 08 2561 02

23 08 2561 03

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773