การแข่งขันเพชรยอดมงกฎ เศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 10 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2561

ผลการแข่งขัน นักเรียนเข้ารอบ 1 ใน 100 โรงเรียน คือ เด็กหญิงรัฐนันท์    สินสมบูรณ์ทอง ชั้น ม.2/6

27 07 2561 08

27 07 2561 09