กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โดย นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

27 07 2561 07

27 07 2561 06

27 07 2561 04

27 07 2561 05