foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ดาราศาสตรมตน

 นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กหญิงชญานี ปั่นโภชา

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ดาราศาสตและฟสกส

   นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาดาราศาตร์และฟิสิกส์  นางสาวมณิสรา จิรพรสุวรรณ ม.5/4 

 117

116 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชววทยา

นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาชีววิทยา น.ส.ณัชชา อริยะสุนทร ม.5/3

 114

115 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เคม

 นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาเคมี น.ส.รุจาภา งามภักดีพาณิช ม.5/5

112

113

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773