foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศอินเดียนักเรียนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards

จำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ได้แก่ ผลงาน "เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย"

โดย น.ส.กานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และน.ส.ณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย ชั้น ม 6/3

91

 

92

93

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773