00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร ได้เข้าร่วมทางวิชาการระดับนานาชาติ "2018 China Annual Conference for International Education & Expo"

ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

71

72

73

เป็นผู้แทนของโรงเรียนศึกษานารี ในการรับฟังข้อตกลง การทำโครงการห้องเรียนออนไลน์นานาชาติ "AFS One Classroom Initiative"

ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS) และยังได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศึกษานารี

และโรงเรียนหัวหนันเผยลี่ เจียมู่ซือ มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน ผ่านห้องเรียนออนไลน์

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773