00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

แจ้งนักเรียนทุกคน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ .9 ,รับผลการเรียน)

    ขอให้นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ

    07.20 . นักเรียนเข้าแถวเตรียมเข้าสู่พิธีฯ

    07.30 . เคารพธงชาติ

  -พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ .9

  -พิธีทำบุญอุทิศถวาย .9 (นิมนต์พระมาบังสุกุล)

  -นักเรียนรับปัจฉิมโอวาทของภาคเรียนที่ 1/2561

  โดย ผู้อำนวยการขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

  -นักเรียนพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียนประจำชั้น

เสร็จพิธีการและกิจกรรมประมาณ 10.00 .

pp1

 

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773