00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ค่ายภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 18
จัดโดย สพม.1 ศูนย์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ครูผู้เป็นวิทยากร 2 คน คือ
ครูบุศรินทร์ หงษ์ทอง และครูศุทธินี เพ็ชร์งาม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน

 

21

22

23

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773