นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สายธารพระมหากรุณาธิคุณ เกื้อกูลการศึกษา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กระทรวงศึกษาธิการ โดย โรงเรียนศึกษานารี

33

32

34

35