00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

พระอาจารย์วีรชาติ  มเหสกโข ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ มาเทศนา อบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการประชุมระดับ

เกี่ยวกับยาเสพติดและความกตัญญูในวันแม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2561

21

22

23

cats

 ดูเพิ่มเติม -->>>>>> Youtube Link

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773