กิจกรรม Language Day ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

17

14

10

12

16

 

 

 


ครูผู้ดูแลกิจกรรม ครูนาริ ยศสมศักดิ์, ครูกาญจนา สุริยะสุนทร, ครูเกศวลี แคนสิงห์ และ Mr. Liam McDermott