บรรยากาศการสอบเข้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศึกษานารี ม.1 และ ม.4 วันที่ 10-11 มีนาคม

2

1

 

3

 

4

 

6

5