foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เด็กหญิงณัฏฐ์ กุลสนาวงค์ ม.3/7
รายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จ.นครสวรรค์ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนนักกีฬาเขตการศึกษาที่ 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562
จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการแข่งขัน
🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภททีมรวมอุปกรณ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทอุปกรณ์ริบบิ้น
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์บอล

01 02 2562 10

01 02 2562 11

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773