00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รายการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นตัวแทนภาคนครหลวงไปแข่งขันระดับประเทศ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 28 สิงหาคม-6 กันยายน 2561

เด็กหญิงจินทภา อิ่มผ่อง
เด็กหญิงพชรพร เลี่ยวเฉลิมวงษ์
เด็กหญิงธารตะวัน ขำนวล
เด็กหญิงอาริสา แซ่เจียม
เด็กหญิงบัณฑิตา บุพศิริ
เด็กหญิงวรณัน ไพรกิจเจริญ
เด็กหญิงสาริน ถาวรกุลเดช
เด็กหญิงมานิดา วงศ์ใหญ่
เด็กหญิงวรดา ไพรกิจเจริญ
นางสาวอุทุมพร วงศ์ใหญ่

28 01 2562 14

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773