00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รายการ การแข่งขันรายการ สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
“Obec-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018”
ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
รางวัลที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 13 ปีหญิง
เด็กหญิงธนิดา ม่วงมี
เด็กหญิงณัชนันท์ เสน่ห์นุกูล
เด็กหญิงอโนมา ชมเชย
เด็กหญิงปรายฟ้า วรพงศ์
เด็กหญิงเอื้อเอ็นดู เชื้อนิล
เด็กหญิงเฌอออม ใจสุวรรณ
เด็กหญิงพิชชา พันธุ์สิทธิเดช
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ พิมประสิทธิ์

28 01 2562 12

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773