นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/2 1/3 4/2 4/3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา
โรงงานอานิโนะโมะโต๊ะ จ.อยุธยา

28 12 2561 08

28 12 2561 09