ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "ทำความเข้าใจและรับมือกับเด็กสมาธิสั้นในห้องเรียน"

จัดโดย สถาบันเบรนฟิต สตูดิโอ ประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

1

 

2

 

3