00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech) ม.ต้น และ ม.ปลาย (เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 242

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงวรัทย์ฤดี นิตทิม ชั้น ม.1/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
เด็กหญิงภัคจิรา ตันติสำเร็จกิจ ชั้น ม.2/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
เด็กหญิงสลิตตา จันทรบุตร ชั้น ม.2/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 242

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวพิชชาพร วุฒิยางกูร ชั้น ม.6/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
นางสาวอนุธิดา แซ่ตั้ง ชั้น ม.4/12
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
นางสาวอัยน่าห์ เซ็นติยะนนท์ ชั้น ม.5/1

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1.ครูกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย
2.ครูพนิดา สมัยคมสัน
3.Ms. Vanessa Austen Corey
4. Ms. Jade Suttie
5.Ms. Mary Rui

1

1 2

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน)

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
ห้อง 246

1 3

1 4

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773