foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทางภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจีน ระดับศูนย์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวอุบลวรรณ วิบูลย์ทรัพย์ทวี ชั้น ม.6/10
ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร

19

 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภูมิภาค (กรุงเทพ-ภาคตะวันออก)

ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

รายการแข่งขัน
1. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ชั้น ม. 5/12
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ
(เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ)
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

2. การแข่งขันเขียนตามคำบอก
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธัญกร คำจันทร์ใจ ชั้น ม. 4/14
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ)
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

3. การแข่งขันอ่านออกเสียง
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวศุภัชฌา ตรีปาริฉัตร ชั้น ม. 5/12
ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

 

18

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773