foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "50 ปี ทณบุรีศรีมหาสมุทร" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

11


1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์ สังข์แก้ว ม.3/12
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นางสาวพรรณพัชร คีรีเดช ม.4/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

 

13
โดยจะเข้ารับรางวัลจากพลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ
ประธานมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษจิกายน 2561  ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองทัพเรือ

 

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773