โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today4553
Yesterday6287
This week32826
This month96442
Total740551

Visitor Info

  • IP: 18.232.51.247
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

9
Online

2020-01-18

logo snr 1

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0002นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี 

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0003นางสาวอัมพร  วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 
7 124x186 นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
      ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มฯ
10 นางศิริวรรณ ตันเสถียร 124x186      นางศิริวรรณ ตันเสถียร
         ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มฯ
4 110x165       นายเทวินทร์ ประยุง
        ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มฯ  
7นายอิทธิพล ชัยเดโช 110x165นายอิทธิพล  ชัยเดโช
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4 110x165นายเทวินทร์ ประยุง
งานรับนักเรียน
5 124x186นายฉัตรชัย  เจียมอมรรัตน์
 หัวหน้าโครงการ EP
1 124x186นายสมบัติ แสงทองคำสุก
งานนิเทศการศึกษา 
3 124x186 นางสาวกรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ
งานวัดและประเมินผล 
9นายมานะ อินทรสว่าง 110x165นายมานะ  อินทรสว่าง 
งานวิจัยคุณภาพการศึกษา
5 124x186นางอัจฉรา กแบัวแก้ว
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1 110x165นางจุฑารส  ต้นวงศ์วาล
งานแนะแนวการศึกษา

7 124x186นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
งานประสานส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
18 124x186นางสาวเบญลักษณ์  เทียมสุวรรณ
งานทะเบียนนักเรียน
และงานเทียบโอนผลการศึกษา

3 110x165นายสมศักดิ์  สายประยงค์
งานห้องสมุดและงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
14 124x186นายนครินทร์  เครือวัลย์
งานแผนงาน
และงานสารสนเทศวิชาการ 
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0014 110x165นางรจเรข  ปิ่นทอง
งานศูนย์วัฒนธรรม

8นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
งานศูนย์ เอเอฟเอส เขตธนบุรี
 
18นายโสภณ ศรีคำภา 124x186นายโสภณ  ศรีคำภา
งานพัสดุและการเงิน
7 124x186นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
งานสำนักงานวิชาการ 

10 นางศิริวรรณ ตันเสถียร 124x186นางศิริวรรณ ตันเสถียร
งานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

10นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี 110x165นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
กิจกรรมโอลิมปิกสัประยุทธ์
   

Copyright © 2020 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182