00
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

ขณะนี้ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ1ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

เฉพาะเอเอฟเอสเขตกรุงเทพมหานครฯธนบุรี

โรงเรียนศึกษานารี ปฏิบัติดังนี้

1. ดูประกาศผลสอบข้อเขียนที่โรงเรียนศึกษานารี หรือทาง website (www.afsthailand.org) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 (ไม่ต้องติดต่อทางโทรศัพท์)

2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคน ต้องรายงานตัวพร้อมผู้ปกครองประชุมรับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯและเลือกประเทศ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา16.00 น.

    (กรุณาตรงต่อเวลา) ที่ห้องเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี นักเรียนที่ขอทุนรับเอกสารพร้อมฟังคำชื้แจ้ง

3. รายงานตัวโดยกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ที่ (www.afsthailand.org) ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2561 Print ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และเอกสารอื่นๆ (ผู้ปกครองทำแทนได้โดยแสดงบัตรประจำตัวของผู้สมัคร) ส่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. (กรุณาตรงต่อเวลา) ที่ห้องเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี พร้อมเอกสารดังนี้

   - ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ที่ติดรูปถ่าย กรอกข้อความให้สมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง

   - สำเนาบัตรประประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อด้วย

   - สำเนาสมุดพก หรือทะเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อด้วย

   แต่ทุน CSP ส่งเอกสารที่มูลนิธิเอเอฟเอสโดยทาง EMS และสอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียนโยธินบูรณะเท่านั้น

4. สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯธนบุรี โรงเรียนศึกษานารี ใช้ตลอดเวลาทั้งวัน (เวลา 07.30 - 17.00 น.) ต่งกายสุภาพ (ไม่ใช่ชุดนักเรียน)

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ที่โรงเรียนศึกษานารี หริอที่ (www.afsthailand.org

6. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งสถานภาพตัวจริงและตัวสำรอง รายงานตัว เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศทาง website (www.afsthailand.org) ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฏกาคม 2561 

7. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสถานภาพตัวจริงและตัวสำรอง ปฐมนิเทศที่อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพคเมืองทอง วันเสาร์ที่ 21 กรกฏกาคม 2561 สำหรับสถานภาพตัวจริงและวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 สำหรับาถานภาพตัวสำรอง

 

- ปฏิทินเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯธนบุรี โรงเรียนศึกษานารี คลิกที่นี่ 

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773